Henkilökunta2019-10-31T11:20:00+02:00

Henkilökunta

Henkilökunta

Sami Seppänen

”Villeimmissä visioissani koko kiinteistöpalveluala muuttuu Tantereen uuden palvelumallin myötä.”

Työkokemuksen pituus kiinteistöhuoltoalalta

10 vuotta

Millainen olen luonteeltani?

Olen luonteeltani optimistinen introvertti, eli en pidä itsestäni turhaa meteliä ja uskon, että kaikki asiat järjestyy, koska muuta mahdollisuutta ei ole.

Miksi lähdin yrittäjäksi kiinteistöpalvelualalle?

Halu päästä toteuttamaan kiinteistöpalveluja uudella tavalla ilman vanhojen organisaatioiden jäykkyyttä. Ja tietenkin yksi iso tekijä oli
hyvän yhtiökumppanin löytyminen, jonka kanssa ajatukset käy pitkällä aikavälillä samaan suuntaan.

Kuinka muutan alaa?

Tärkeimpänä suuntana on ihmisten ymmärtäminen ja tätä kautta arvon tuominen asiakaspalvelulla. Uutta teknologiaa, jota kiinteistöpalveluissa ei vielä käytetä, on paljon. Haluan tuoda tämän teknologian avustavassa roolissa osaksi palvelua. Yhtenä tavoitteena on, että toimintamalleillamme voisi tulevaisuudessa pienentää kiinteistönhuollon kuluja taloyhtiöille. Varsinkin uuden teknologian käyttöönoton osalta tämä on mielenkiintoinen työmaa. Villeimmissä visioissani koko kiinteistöpalveluala muuttuu uuden palvelumallimme myötä.

Parasta asiakaspalvelutyössä?

Omasta työstä saatava palaute on välitöntä, ja työnjälki näkyy heti.

Erityiset kiinnostuksenkohteet?

Asiakaspalvelun kehittäminen ja uusien palveluiden ja toimintatapojen tuominen osaksi kiinteistöpalveluja.

Sami siviilissä?

Perheeseen kuuluu vaimo ja lemmikkien virkaa ajaa kaksi kissaa. Vapaa-aika menee kirjoja lukien, videopelejä pelaillessa ja metsissä retkeillen.

Juho Joki-Tokola

”Meidän yrityksen tärkein asiakas ei ole taloyhtiö, vaan siellä asuvat asukkaat.”

Työkokemuksen pituus kiinteistöhuoltoalalta

8 vuotta

Millainen olen luonteeltani?

Rohkeasti eteenpäin katseeni suuntaava, puhelias ja työteliäs. Eli tyypillinen ihmisprototyyppi Pohjois-Pohjanmaalta.

Miksi lähdin yrittäjäksi kiinteistöpalvelualalle?

Olen pienestä pitäen tuntenut vetoa omaa yritystä kohtaan. Samin kanssa keskustelimme pitkään yrittämisestä ja huomasimme ajattelevamme paljolti samalla tavalla. Perimmäisenä ajatuksena on kehittää perinteistä kiinteistönhoitoalaa asiakaslähtöisemmäksi ja uudistaa palvelumallia 2010-luvulle.

Kuinka muutan alaa?

Meidän yrityksen tärkein asiakas ei ole taloyhtiö, vaan siellä asuvat asukkaat. Lähtökohtana on tehdä asiat järkevästi ja sujuvasti, eikä sillä periaatteella, että ”näin tehdään, kun näin on tehty aina ennenkin”.

Parasta asiakaspalvelutyössä?

Vuorovaikutus on tärkeää työmme kannalta, sillä asiakaspalvelutyössä tapaa paljon uusia ihmisiä, niin nuoria kuin vanhojakin. Hyvä ja toimiva kommunikointi asiakkaan ja meidän välillä on kummankin etu. Paras tunne tulee siitä, kun on pystynyt omalla osaamisellaan olemaan avuksi asiakkaalle.

Erityiset kiinnostuksenkohteet?

Teknologian kehittyminen tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia myös kiinteistönhuoltoon. Kehityksen seuraaminen ja sen hyödyntäminen on sekä järkevää että mielenkiintoista.

Juho siviilissä?

Perheeseeni kuuluu vaimoni ja minun lisäkseni perheen kiistaton pää, ranskanbulldoggi Hertta. Vapaa-aika kuluu pitkälti kotona touhutessa ja kavereiden kanssa salibandyä pelaillessa. Syksyisin suuntaan kotikulmilleni metsästämään pienriistaa.